LOTERIA

Auto Bankomat

Co 3 minuty
GOTÓWKA*
20zł które sam wypłacisz

Codziennie
Hulajnoga
elektryczna

Nagroda główna
Citroën cactus

Odpal się na loterię

i wygrywaj kaktusowe kieszonkowe!

lody
1

Kup dowolny kaktus shake
i zachowaj paragon

kod z patyczka
2

Zarejestruj kod z patyka na
stronie kaktusshake.pl

3

Graj o nagrody! Informację
o wygranej otrzymasz mailem

NOWE SMAKI,

NOWE OKAZJE
NA WYGRANĄ!

LETNIE ORZEŹWIENIE

LETNIE ORZEŹWIENIE:

Truskawki i smak śmietanki to odpowiednik lata.

Smak wakacji ukryty w jednym lodzie, pokrytym lekko kwaśną polewą pełną orzeźwiających dodatków malin i mango.

RAJSKIE POŁĄCZENIE

RAJSKIE POŁĄCZENIE

Mango, marakuja i delikatny smak śmietanki.

Całość otulona polewą z dodatkami mango i cytryny.

KLASYKA GATUNKU

KLASYKA GATUNKU:

Delikatny smak śmietanki i aksamitny słony karmel.

Idealny duet skąpany w polewie z kawałkami słonych ciasteczek.

KULTOWY MIKS

KULTOWY MIKS:

Przełamanie cierpkiej cytryny słodziutka truskawką, to pyszny prezent dla Twojego podniebienna.

Całość oblana naszą „kaktusową” zieloną polewką tworzy wprost epickie, owocowe połącznie

LOTERIA ZAKOŃCZONA

Lód Kaktus Shake Karmelofon

Wypełnij
formularz

I weź udział w loterii

* POLA OBOWIĄZKOWE

ROZWIŃ POLA EKSPLOATACJI

1. Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

2. Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 651 77 20. Inspektor ochrony danych osobowych: e- mail: inspektor@kropkabordo.pl.

3. Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane:

(a) w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwieniem udziału w Loterii, weryfikacji poprawności zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania nagród, a jeżeli zostanę zwycięzcą nagrody - informowaniem o zwycięstwie, weryfikacją spełnienia przeze mnie wymogów regulaminu oraz wydania nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(b) dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii lub obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(c) jeśli zostanę zwycięzcą nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

(d) jeśli zostanę zwycięzcą Nagrody Głównej – dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od nagrody oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na administratorze w związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

(e) dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcami podawanych przeze mnie danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.

5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami moje dane osobowe będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Niezależnie, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem mnie obowiązków z nich wynikających.

6. Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy. W celu skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z administratorem na adres e-mail: …………………… lub pisząc listownie na adres Kropka Bordo sp. z o. o. ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe”./p>

7. Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przeze mnie danych osobowych, w szczególności kompletne wypełnienie formularza zgłoszenia do Loterii, oświadczenia zwycięzcy Nagrody Dnia i Nagrody Głównej lub podanie danych osobowych w składanym wniosku o wydanie zaświadczenia o uzyskanej wygranej, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych lub reklamacji jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Loterii, przyznania i wydania mi nagrody lub odpowiednio uzyskania przeze mnie zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia mojej reklamacji.

9. Moje dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Moje dane osobowe w Loterii nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływało.

Zgłoszenia przyjmujemy od 4.05 do 30.08.2020r. Każdy kod bierze udział zarówno w tygodniowym, jak i finałowym losowaniu nagród.
Zachowaj paragon do końca trwania loterii.

SPRAWDŹ
CZY WYGRAŁEŚ

SAMOCHÓD POWĘDROWAŁ DO

JAGODY Z MIEJSCOWOŚCI DĄBROWA

ZOBACZ, DO KOGO

powędrowały hulajnogi

  • Imię
  • Miejscowość
  • Data
Jeszcze nikt nie wygrał!

Nie pamiętasz,
czy Twój kod wygrał?

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Kontakt
do organizatora loterii

tel.: 22 651 77 20

Infolinia czynna:
poniedziałek – piątek
10.00 – 17.00

Dane do składania reklamacji

Kropka Bordo
Ul. Św. Bonifacego 150
02-909 Warszawa